Ceir wedi'u gadael a cherbydau eraill

Os ydych yn ansicr, gallwch edrych ar-lein: https://www.gov.uk/gwirio-treth-cerbyd