Problem priffordd - Gatiau lonydd cefn

Llenwch y ffurflen hon os ydych wedi sylwi ar broblem gyda gât lon gefn e.e. Wedi'i difrodi neu wedi torri. Byddwn yn delio ag unrhyw broblem cyn gynted â phosibl.