Ffurflen Pryder/Cwyno


Eich gofynion: os yw'n ffordd arferol o ddelio â chwynion yn ei gwneud yn anodd i chi ddefnyddio ein gwasanaeth e.e. os nad Cymraeg neu Saesneg yw'ch iaith gyntaf neu fod angen i chi gysylltu â ni mewn ffordd benodol, gallwn drafod sut y gallem eich helpu

Dylai'r person a gafodd y broblem fel arfer lenwi'r ffurflen hon. Os ydych yn ei llenwi ar ran rhywun arall llenwch Adran B. Cyn anfon y gŵyn ymlaen bydd angen i ni fod yn fodlon fod gennych yr awdurdod i weithredu ar ran y person dan sylw.B: Gwneud cwy nar ran rhywun arall: Ei fanylionC: Ynghylch eich pryder/cwyn