Ffurflen Datgan Diddordeb Gweithio yn ystod Etholiadau


  • Nodwch ni allwch ddefnyddio cyfeiriadau e-bost a rennir gyda chyflogeion etholiadau eraill.
  • Rhaid i chi ddarparu cyfeiriad e-bost oherwydd anfonir yr holl ohebiaeth yn electronig.  • Oriau: 6:30am – 10:00pm, a chasglu’r blwch pleidleisio cyn diwrnod pleidleisio a chludo’r blwch pleidleisio i’r lleoliad cyfrif ar ddiwedd y bleidlais.
  • Angen profiad un ai fel Clerc Pleidleisio neu fel Swyddog Cyfrif ac mae’n rhaid i chi fod â defnydd o gar  • Oriau: 6:30am – 10:00pm
  • Rhaid bod yn gallu darllen, yn gallu gweithio gyda rhifau ac yn gallu gweithio dan bwysau.  • Oriau: dibynnu ar yr etholiad ond gall gynnwys gweithio dros nos neu ar y penwythnos.
  • Rhaid bod yn gallu darllen, yn gallu gweithio gyda rhifau ac yn gallu gweithio dan bwysau.