Ffurflen Datgan Diddordeb Gweithio yn ystod Etholiadau


 • Nodwch ni allwch ddefnyddio cyfeiriadau e-bost a rennir gyda chyflogeion etholiadau eraill.
 • Rhaid i chi ddarparu cyfeiriad e-bost oherwydd anfonir yr holl ohebiaeth yn electronig. • Oriau: 6:30am – 10:00pm, a chasglu’r blwch pleidleisio cyn diwrnod pleidleisio a chludo’r blwch pleidleisio i’r lleoliad cyfrif ar ddiwedd y bleidlais.
 • Angen profiad un ai fel Clerc Pleidleisio neu fel Swyddog Cyfrif ac mae’n rhaid i chi fod â defnydd o gar • Oriau: 6:30am – 10:00pm
 • Rhaid bod yn gallu darllen, yn gallu gweithio gyda rhifau ac yn gallu gweithio dan bwysau. • Oriau: dibynnu ar yr etholiad ond gall gynnwys gweithio dros nos neu ar y penwythnos.
 • Rhaid bod yn gallu darllen, yn gallu gweithio gyda rhifau ac yn gallu gweithio dan bwysau. • Rhaid bod â char i'w ddefnyddio
 • Rhaid bod yn gyfforddus cysylltu'n uniongyrchol â thrigolion
 • Bydd Canfasiad Hydref 2022 yn cael ei gynnal dros 3 wythnos. Bydd gan ganfaswyr rywfaint o hyblygrwydd o ran y dyddiadau y byddant yn gweithio arnynt.