Sylwer


Nid yw’r ffurflen hon yn fyw ar hyn o bryd. Mae’r cyfnod ar gyfer cofrestru i siarad yn dechrau am 8.30am 6 diwrnod cyn cyfarfod y Pwyllgor, a daw i ben am 5.00pm, 2 ddiwrnod gwaith clir cyn cyfarfod y Pwyllgor.

Er enghraifft, pan fydd cyfarfod y Pwyllgor yn cael ei gynnal ar ddydd Mercher am 4.00pm (fel sy'n digwydd fel arfer), bydd y ffenestr ar agor o 8.30am ar y dydd Iau cyn y cyfarfod ac yn cau am 5.00pm ar y dydd Llun cyn y cyfarfod.

Dim ond yn ystod y cyfnod hwn y gellir cwblhau’r ffurflen gofrestru.