Sylwer


Nid yw'r ffurflen hon yn fyw ar hyn o bryd. Daw'r ffurflen ar gyfer cofrestru i siarad yn weithredol am 8:30 a.m. 6 diwrnod cyn cyfarfod y Pwyllgor ac yn dod i ben am 5:00 p.m., 2 ddiwrnodd gwaith clir cyn y cyfarfod.

Er enghraifft, os bydd y cyfarfod yn disgyn ar ddydd Mercher, bydd y ffurflen ar agor rhwng 8:30 a.m. ar y dydd Iau cyn y cyfarfod ac yn cau am 5:00 p.m. ar y dydd Llun cyn y cyfarfod.

Dim ond yn ystod y cyfnod hwn y gellir cwblhau’r ffurflen gofrestru.