Sylwer


Nid yw'r ffurflen hon yn fyw ar hyn o bryd. Daw’r ffurflen ar gyfer cofrestru i siarad yn weithredol am 8:30a.m. y diwrnod ar ôl cyhoeddi agenda’r cyfarfod perthnasol ar dudalen we’r Cyngor a ganlyn:

https://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/our_council/Council-Structure/minutes,_agendas_and_reports/minutes-agendas-and-reports.aspx

Dylai aelodau o’r cyhoedd sy’n dymuno cofrestru i siarad mewn cyfarfod o un o Bwyllgorau Craffu’r Cyngor wneud cais drwy lenwi’r ffurflen gofrestru briodol ddim hwyrach na 5.00pm dri diwrnod gwaith clir cyn a heb gynnwys diwrnod y cyfarfod.

Argymhellwn felly eich bod yn ail-ymweld â’r dudalen ddaliadol hon o leiaf wythnos cyn diwrnod y cyfarfod. Er enghraifft, os yw'r cyfarfod ar ddydd Mawrth yna a fyddech cystal ag ailymweld â'r dudalen we hon ar y dydd Mawrth cyn i chi sicrhau eich bod yn cofrestru o fewn y ffenestr gofrestru.