Highway Problem - Obstructions

Llenwch y ffurflen hon os ydych wedi sylwi ar rwystr ar y pafin neu'r ffordd. Byddwn yn mynd i'r afael ag unrhyw broblemau cyn gynted â phosib.