Adrodd Problemau Parcio Cyson

Mae preswylwyr wedi amlygu parcio peryglus yn y Fro, gan gynnwys ceir wedi'u parcio ar gorneli prysur a cheir yn parcio ar draws cyrbiau is.

Os ydych yn ymwybodol o broblemau parcio cyson ym Mro Morgannwg rhowch wybod I ni drwy ddefnyddio'r ffurflen isod.

I’n galluogi i dargedu ardaloedd problematig yn y dyfodol, nodwch yr union leoliad ac unrhyw wybodaeth bellach, os gwelwch yn dda.