Adrodd Problemau Parcio Cyson

Mae preswylwyr wedi amlygu parcio peryglus yn y Fro, gan gynnwys ceir wedi'u parcio ar gorneli prysur a cheir yn parcio ar draws cyrbiau is. Os ydych yn ymwybodol o broblemau parcio cyson ym Mro Morgannwg rhowch wybod I ni drwy ddefnyddio'r ffurflen isod. Er mwyn i ni ymchwilio i'r problemau yn llawn, nodwch yr union leoliad ac unrhyw wybodaeth bellach.