Tyllau yn y ffordd

Mae'r Cyngor yn gyfrifol am atgyweirio ceudyllau dros 40mm (tua 1.5 modfedd) o ran dyfnder neu led. Mae hefyd yn gyfrifol am ddiffygion ar lwybrau troed sydd dros 20mm o ran dyfnder, lled neu uchder (tua maint darn 50 ceiniog). Dylid ond defnyddio'r ffurflen hon i adrodd achosion nad ydynt yn rhai brys. Os ydych yn teimlo bod y ceudwll yn beryglus, cysylltwch â Contact OneVale, ein llinell gymorth 24 awr ar 01446 700111. Er mwyn i ni sicrhau ein bod yn ymchwilio'n llawn i'r mater hwn, nodwch union leoliad y digwyddiad, ac unrhyw wybodaeth arall a all fod o gymorth gyda'r ymholiad hwn. Diolch
Esiampl 1: ceudwll mawr ar Colcot Road yn y Barri, ar ochr y coleg o'r ffordd, heibio'r safle bws sy'n mynd tuag at yr ysbyty.
Esiampl 2: ceudwll mawr y tu allan i xx (house number) Colcot Road, y Barri.