Ffurflen The Big Fill


Mae’r cyngor yn gyfrifol am drwsio tyllau o fwy na 40mm (tua 1.5 modfedd) o ddyfnder neu led. Mae hefyd yn gyfrifol am ddiffygion ar lwybrau cerdded o fwy na 20mm o ddyfnder, lled neu uchder (tua maint darn 50 ceiniog).

Dewiswch leoliad y twll drwy clicio ar y lleoliad ar y map isod. Bydd y cyfesurynnau a’r ward yn ymddangos yn awtomatig.


Enghraifft 1: twll mawr ar Colcot Road yn y Barri, ar ochr y coleg, ychydig wedi’r safle bws sy’n mynd tuag at yr ysbyty.
Enghraifft 2: twll mawr y tu allan i xx (rhif tŷ), Colcot Road, y Barri.
Enghraifft 3: crac yn y palmant ger golau traffig cyfeirnod xxxxxx neu ger blwch post Swyddfa'r Post.