Cydymdeimladau - Ei Uchelder Brenhinol y Tywysog Philip y Dug Caeredin


Gyda thristwch mawr y mae Cyngor Bro Morgannwg wedi dysgu am farwolaeth Ei Uchelder Brenhinol y Tywysog Philip y Dug Caeredin.
Mae croeso i chi gyflwyno neges o gydymdeimlad yma, a fydd yn cael ei hadolygu cyn cyhoeddi.

Trwy gyflwyno'r ffurflen hon, rydych chi'n cytuno y bydd eich enw a'ch sylw yn cael eu harddangos ar wefan Cyngor Bro Morgannwg.